• Maklumat Terkini Covid-19

  Klik untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan Covid-19 seperti jumlah kes baharu, kes sembuh baharu dan kematian baharu.

 • Facebook Fanpage

  Klik untuk mendapatkan perkongsian terus melalui fanpage. Terdapat sesetengah perkongsian yang hanya dibuat melalui fanpage sahaja.

 • Ciapan Twitter

  Klik untuk mengikuti kemaskini secara terus melalui twitter.

 • Youtube Channel

  Klik untuk menonton video tutorial beserta dengan penerangan terperinci di channel youtube.

 • Kisah 25 Rasul

  Bermula 4 May 2020, satu kisah nabi dari 25 Rasul akan dikongsi setiap hari dan dijangka akan tamat selepas Hari Raya Aidilfitri. Semoga kita semua mendapat manfaat.

Memaparkan catatan dengan label FTR. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label FTR. Papar semua catatan

12 Jul 2021

CePSWaM Penilaian dan Temuduga Profesional

 

Tahniah kepada yang telah berjaya menyiapkan Field Training Report (FTR). Setelah anda menghantar FTR, bermakna sekarang anda berada di dua peringkat terakhir pensijilan CePSWaM.


• Langkah 1: Mendaftar untuk menghadiri kursus yang berkaitan.

• Langkah 2: Menghadiri kursus kompetensi. 

• Langkah 3: Menyiapkan tugasan kursus. 

• Langkah 4: Lulus penilaian/ujian. 

• Langkah 5: Mendapat sijil kompeten (peringkat pertama)

• Langkah 6: Menyediakan the Field Training Report (FTR). 

• Langkah 7: Menghantar FTR. 

• Langkah 8: Hadir ke temuduga profesional. 

• Langkah 9: Diiktiraf sebagai orang kompeten (oleh Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar)


Suka untuk saya ingatkan ketika menghantar FTR beserta salinan report (cd), pastikan anda menulis alamat email anda sendiri pada satu helaian kertas untuk dikepilkan bersama dengan cd. Ini kerana bukti penerimaan FTR anda akan dihantar melalui email. 


Saya telah melakukan kesilapan dengan menulis alamat email HR Manager syarikat dengan beranggapan tindakan ini dapat memastikan proses seterusnya akan berjalan dengan lancar. Malangnya perkara sebaliknya yang terjadi. Hahaa..pengajaran yang sangat berharga bagi saya.
Oh ya...sila print dan simpan email yang diterima ini kerana seperti tertulis dalam Perkara 3, ini merupakan bukti pengesahan status Sijil Kompetensi Setahun anda telah dipanjangkan (SAH) sehingga keputusan akhir pensijilan dikeluarkan.


Ingat lagi Seksyen 49(A) Orang yang berwibawa??

Seseorang pemunya atau penghuni premis hendaklah mengambil kerja seseorang yang telah diperakukan oleh Ketua Pengarah sebagai orang yang berwibawa untuk menjalankan semua atau mana-mana aktiviti yang berikut:

(a) pengendalian kelengkapan kawalan;

(b) Pengurusan buangan terjadual;

(c) Menjalankan kajian;

(d) Penyediaan dan pengemukaan laporan, pelan,cadangan, lukisan kejuruteraan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perkara alam sekeliling

Pautan : https://eswis.doe.gov.my/Regulation.aspx


Setelah proses penilaian selesai, anda akan dihubungi oleh Panel Penilai (juga melalui email) berhubung dengan tarikh temuduga .Persediaan untuk temuduga??

Iye. Seharusnya anda kena sediakan slide presentation dan bersedia untuk sesi soal jawab diakhir sesi temuduga. Sekiranya maklumat tambahan dan penambahbaikan segera perlu dilakukan, anda perlu menyediakannya dan menghantar kepada panel di dalam tempoh yang ditetapkan.


Dengan berakhirnya sesi temuduga dan penghantaran maklumat tambahan (sekiranya ada), maka berakhirlah langkah-langkah bagi pensijilan CePSWaM yang perlu anda lalui.


Anda akan dihubungi sekali lagi bagi pemakluman keputusan akhir Jawatankuasa Panel Penilai Kursus Pensijilan Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Semoga email yang akan anda terima sepertimana di bawah.
Zahirkan tanda sokongan anda kepada artikel-artikel dari blog ini dengan klik iklan berkaitan. Terima kasih.

5 Jul 2020

CePSWaM Penangguhan Penghantaran Field Training Report (FTR)


Terima kasih diucapkan kepada trainer Kursus CePSWaM dari INSTEP yang telah berkongsi maklumat terkini berkaitan penghantaran FTR. Puan Pengarah EiMAS telah mengeluarkan satu surat kepada semua peserta Kursus Pensijilan Industri Jabatan Alam Sekitar bertarikh 22 Jun 2020.

Di dalam surat tersebut, telah dinyatakan bahawa Jawatankuasa Panel Penilai Kursus-kursus Pensijilan Jabatan Alam Sekitar telah bersetuju untuk memberi penangguhan tempoh penghantaran FTR kepada semua peserta kursus pensijilan Industri di Jabatan Alam Sekitar iaitu dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh Sijil Kompetensi Sementara dikeluarkan mulai Januari 2018.


Namun begitu, kebenaran ini tidak akan memanjangkan tempoh Sijil Kompetensi Sementara dan syarikat boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana tidak mempunyai Orang Yang Berwibawa (OYB) sebagaimana dikehendaki di bawah Seksyen 49A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 selepas tamat tempoh sijil tersebut.


Kesimpulannya, sekiranya data sudah tersedia maka cepat-cepatlah selesaikan FTR anda. Anda berdepan risiko disaman sekiranya anda satu-satunya orang di tempat kerja anda yang memiliki Sijil Kompetensi Sementara tetapi telah tamat tempoh.Zahirkan tanda sokongan anda kepada artikel-artikel dari blog ini dengan klik iklan berkaitan. Terima kasih.

23 Feb 2020

CePSWaM Penyediaan Field Training Report (FTR)

Proses menyediakan data bagi Field Training Report (FTR) bermula dari tarikh anda lulus kedua-dua ujian bertulis dan praktikal di hari terkahir kursus CePSWaM. Anda boleh rujuk entri sebelum ni bertajuk CePSWaM Kursus ujian bertulis dan ujian praktikal.

Boleh dikatakan, FTR ni format dan flownya seperti tesis dan akan ada perbentangan selepas FTR direview oleh pemeriksa sebelum mendapat kelulusan persijilan.Peserta kursus perlu memuatkan kesemua data yang berkaitan pengurusan bahan buangan terjadual (scheduled waste, SW) selama minimum 6 bulan.